Hoàng Hằng

Blog cá nhân chia sẻ mọi điều về công việc, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Sức khoẻ

Các nguyên nhân cơ bản của bệnh trầm cảm

Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao những năm trước số lượng người mắc bệnh trầm cảm ít hơn rất nhiều so với hiện tại. Điều này bị tác động với các nguyên nhân gây bệnh trầm cảm ở thời hiện đại nhiều và phổ biến hơn.<