Hoàng Hằng

Blog cá nhân chia sẻ mọi điều về công việc, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh sách dự án đất nền Dĩ An, Bình Dương 2020

Dĩ An lên phố từ cuối năm 2019, bất động sản cũng nhanh chóng có những thay đổi đáng kể về giá cũng như loại hình. Tăng cường dự án căn hộ để giải quyết nguồn cung, dự án đất nền Dĩ An giảm dần về số lượng.